Faldende kriminalitet blandt indvandrere


På denne side vil vi præsentere konkret viden, som kan hjælpe dig med at balancere følelser og holdninger i diskussioner.

 

 

 


Inden du næste gang diskuterer kriminaliteten blandt indvandrere og deres efterkommere, så er ovenstående diagram, klippet fra Danmarks Statistiks hjemmeside, nok værd at kigge på

Kriminaliteten er halveret. Indvandrere og deres efterkommere opfører sig kort sagt bedre og bedre.

Kilde: Danmarks Statistik, Indvandrere i Danmark 2018 kap. 6.3 ”Fødselsårgange”
Anm: Der tages udgangspunkt i fødselsårgangene fra og med 1987, da antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i disse årgange vurderes at være store nok til, at der meningsfuldt kan foretages opgørelser på dem. Antallet af indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er for alle årgangenes vedkommende af så begrænset størrelse, at det er valgt ikke at lave opgørelser for dem.

Blandt de ikke-vestlige indvandrere, som er født i 1987, havde 28 pct. fået en eller flere domme, da de fyldte 19 år, denne andel er for 1997-årgangen faldet til 14 pct. - altså en halvering.

Også for de ikke-vestlige efterkommere er der sket fald i årgangens kriminalitet. 24 pct. af de ikke-vestlige efterkommere født i 1987 havde en eller flere domme, da de fyldte 19 år, dette tal var for 1997-årgangen faldet til 15 pct. For personer med dansk oprindelse er der sket en halvering fra 10 pct. til 5 pct. i perioden.